6 października 2005r. w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów Infrastruktura 2005 został rozstrzygnięty konkurs Ministra Infrastruktury w trzech kategoriach: Drogi, Ruch, Materiały do budowy i utrzymania dróg. W konkursie wzięła udział firma Slag Recycling zdobywając wyróżnienie za kruszywa do podbudów drogowych. Organizatorzy Konkursu podkreślili również ekologiczny charakter działalności firmy Slag Recycling.

wyroznienie

W dniu 21 czerwca 2005 r.w Sali Lustrzanej Teatru Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Małopolskiej Nagrody Jakości -konkursu organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się również firma Slag Recycling, która otrzymała wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne. Medale wręczał osobiście Marszałek Województwa Małopolskieg – Janusz Sepioł.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które posiadają wdrożony system zintegrowanego zarządzania jakością, w tym serii norm ISO 9000, ISO 14000 oraz zasady TQM. Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnictwo w Konkursie stanowi potwierdzenie wysokiej renomy przedsiębiorstwa i traktowane jest jako promocja projakościowych działań w zakresie kompleksowego systemu zarządzania. Nagrodę w imieniu firmy Slag Recycling odebrał Pan Władysław Mostowik  – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów ISO.

CE-logoMiło nam poinformować Państwa, iż pozytywnie zakończyliśmy ostatni etap wdrażania i certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Na życzenie naszych klientów możemy wydawać deklaracje zgodności w systemie 2+ ze znakiem CE zgodnie z wymaganiami PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz wymaganiami PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

konferencja_t W dniu 27 kwietnia 2005 w hotelu Sheraton w Krakowie firma SLAG RECYCLING zorganizowała konferencję poświęconą inwestycjom drogowym w gminnych.
Tematyka konfekcji dotyczyła roli kruszyw w budownictwie drogowym oraz doświadczeń z użyciem grysów Slag Recycling do mas mineralno-asfaltowych.
W konferencji jako współorganizatorzy wzięli również udział przedstawiciele Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej, którzy zaprezentowali sposoby pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dla gmin.
W drugiej części konfekcji został poruszony temat rekultywacji terenów poprzemysłowych.
O brytyjskich doświadczeniach w tym zakresie opowiedziała Anna Banaś – Prezes Zarządu Slag Recycling. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu małopolskich, śląskich i podkarpackich gmin.