Atesty i jakość produktów Slag Recycling

Firma Slag Recycling Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą mineralnych kruszyw drogowych o wysokiej, powtarzalnej jakości. Odbiorcami naszych kruszyw są największe inwestycje i firmy drogowe w Polsce.

Dobra jakość gotowych produktów i zadowolenie Klientów jest podstawowym celem Slag Recycling. Dowodem naszych starań o utrzymanie produktu na najwyższym poziomie jest wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg norm PN-EN na podstawie którego wydajemy deklaracje właściwości użytkowych w systemie 2+ i systemie 4 oraz oznakowanie CE.

Na życzenie naszych Klientów możemy wydawać deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  • PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”,

Od 2000 roku Slag Recycling Sp. z o.o. posiada własne nowoczesne laboratorium w którym wykonywane są badania zgodnie z wymaganiami ZKP wg norm PN i EN.

Od początku istnienia Slag Recycling kładzie duży nacisk na badania pod kątem określenia przydatności kruszyw w drogownictwie, ich ekologicznych własności oraz możliwości zastosowania w innych działach gospodarki.

Więcej o naszym Laboratorium »

Poniżej przedstawiamy nasz Certyfikat ZKP.

atesty_main_2