Atesty i jakość produktów Slag Recycling

Firma Slag Recycling Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą mineralnych kruszyw drogowych o wysokiej, powtarzalnej jakości. Odbiorcami naszych kruszyw są największe inwestycje i firmy drogowe w Polsce.

Dobra jakość gotowych produktów i zadowolenie Klientów jest podstawowym celem Slag Recycling. Dowodem naszych starań o utrzymanie produktu na najwyższym poziomie jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego wg norm ISO 9001 i 14001 oraz Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg norm PN-EN na podstawie którego wydajemy deklaracje zgodności w systemie 2+ i systemie 4 ze znakiem CE.

Na życzenie naszych Klientów możemy wydawać deklaracje zgodności ze znakiem CE zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  • PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”,
  • PN-EN 1342:2003 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”.

Od 2000 roku Slag Recycling Sp. z o.o. posiada własne nowoczesne laboratorium w którym wykonywane są badania zgodnie z wymaganiami ZKP wg norm PN i EN.

Od początku istnienia Slag Recycling kładzie duży nacisk na badania pod kątem określenia przydatności kruszyw w drogownictwie, ich ekologicznych własności oraz możliwości zastosowania w innych działach gospodarki.

Więcej o naszym Laboratorium »

Poniżej przedstawiamy naszą Zintegrowana Politykę Jakości i Środowiskową oraz Certyfikaty ZKP.

atesty_main_1 atesty_main_2 atesty_main_3 atesty_main_4