Rynek Główny w Krakowie- kruszywa na podbudowę, płyty sjenitowe z Kopalni Przedborowa

zabyt_1

Plac Bohaterów Getta w Krakowie (kostka sjenitowa 8/11 z Kopalni Sjenitu „PRZEDBOROWA”)

zabyt_2

Remont ul. Lipowej w Białymstoku

zabyt_3

Inwestycje prywatne

zabyt_4

Ponadto nasze kruszywa drogowe były zastosowane podczas:

  • Modernizacji ulic w strefie „A i B” wokół Rynku Głównego w Krakowie (ul. św Marka, Grodzka, Franciszkańska)
  • Zabezpieczeniu i remoncie Kopca Kościuszki w Krakowie
  • Renowacji Placu Matejki w Krakowie
  • Renowacji Placu Mariackiego w Krakowie