Śląskie Centrum Recyklingu – Produkty

Optymalna mieszanka mineralna produkowana jest z materiałów pozyskiwanych z hałdy, jak również materiałów pozyskiwanych z zewnątrz takich jak np. gruzy budowlane z rozbiórek.

Zaletą kruszywa Slag Recycling jest bardzo dobry wskaźnik nośności CBR powyżej 60% oraz niskiej gęstości nasypowej ok. 1,4 Mg/m3.

Kruszywa są wodoprzepuszczalne i bardzo dobrze się zagęszczą.

Znajdują zastosowanie do budowy dróg wszystkich kategorii ruchu, a także do budowy placów, parkingów oraz do wzmacniania podłoża. Zalecana są szczególnie jako warstwa mrozoochronna podbudowy pomocniczej stabilizowanej mechanicznie.

Slag Recycling posiada wszystkie wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z utylizacją tego rodzaju odpadów mineralnych. Półprodukt, z którego powstaje gotowy materiał budowlany, spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa środowiskowego.

 

Asortyment:

Frakcja:Uziarnienie:
Mieszanka mineralna- żużlowa0 – 63 mm
Mieszanka drobna- żużlowa0 - 31,5 mm
Kruszywo mineralne 60 - 150 mm
Nadwymiar+150 mm
Niesort- łupek przepalony-
Niesort- kamień powęglowy-
Ziemia-