Gnejs z Pomianowa

gnejs_pomianow_240

Gnejs z Pomianowa zalicza się do skał metamorficznych, które powstają w wyniku przekształcenia zarówno skał magmowych,  osadowych, jak i szarogłazów. Kwarc i amfibole tworzą charakterystyczne żyłki dostrzegalne w przekroju skały.

Gnejs odznacza się niską gęstością nasypową w stosunku do innych kruszyw, co pozwala uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne w transporcie na plac budowy. Gnejs charakteryzuje się ponadto wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, a współczynnik nośności CBA  znacznie przekracza 120%. Dzięki temu kruszywa można stosować w budownictwie drogowym dla dróg kategorii KR1 do KR6.

Skała gnejsowa ma duże walory dekoracyjne, dzięki którym znakomicie nadaje się do tworzenia ogrodów skalnych, oczek wodnych i innych ozdobnych elementów ogrodów.

Płytki gnejsowe, jak i bryły ogrodowe, które znajdują się w naszej ofercie, pozwalają projektować ścieżki i alejki ogrodowe, a także kształtować teren.

Kamień gnejsowy hydrotechniczny doskonale prezentuje się w estetycznych, eleganckich gabionach, a kora gnejsowa z powodzeniem służyć może do dekoracji ogrodów.

Pomian_2

Frakcja:Uziarnienie:
Mieszanka0 – 31,5 mm
Mieszanka0 - 63 mm
Tłuczeń drogowy gnejsowy31,5 - 63 mm
Tłuczeń kolejowy gnejsowy31,5 - 50 mm
Kamień hydrotechniczny90 - 250 mm
Płytki gnejsowe (luz, paleta)-
Bryły gnejsowe-

Frakcja:Uziarnienie:
Piasek łamany gnejsowy 0 - 4 mm
Kliniec gnejsowy4 - 31,5 mm
Kliniec gnejsowy12 - 31,5 mm
Nadkład-

Tłuczeń gnejsowy kolejowy 31,5-50 mm zachowuje wymagania klasy I gat.1 „Tymczasowych Warunków WTWiO ILK3-5100/10/07” w ramach przeznaczenia na podsypkę kolejową zgodnie z PN-EN 1345:2004/AC dla linii magistralnych z prędkościami V ≥ 160km/h.

Warto podkreślić, że nasz tłuczeń gnejsowy kolejowy 31,5-50 otrzymał certyfikat Instytutu Kolejnictwa  nr CZ IK -20/2010.

Pomian_3

Zalety gnejsowych kruszyw kolejowych (tłuczeń 31,5-50mm i mieszanka 0-31,5mm):

  • wykazują bardzo dobre parametry wytrzymałościowe (ściśliwość powyżej 150 MPa)
  • dla mieszanki 0-31,5 mm wysoki współczynnik nośności – CBR przewyższa 120%
  • ścieralność LA poniżej 16%
  • cechują się wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością
  • niska ilość pyłów dla tłucznia 31,5-50 mm.
Produkt:Frakcja:
Tłuczeń gnejsowy torowy31,5 - 50 mm
Tłuczeń gnejsowy torowy31,5 - 63 mm
Mieszanka gnejsowa0-31,5 mm
Mieszanka gnejsowa0-63 mm
Kliniec gnejsowy5-31,5 mm