Produkty

Obecnie w Oddziale Jaworzno oferujemy:

Niesort z gruzu betonowego lub ceglano – betonowego / 0 – 250 mm lub 0 – 500 mm/ na :

  • dolne i górne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania,
  • skarpy, niwelacja terenu,
  • materiał niewysadzinowy na wymianę gruntu.

Piasek łamany z żużla paleniskowego 0 – 4 mm może być stosowany jako:

  • kruszywo doziarniające,
  • dolne i górne warstwy nasypów poniżej i powyżej strefy przemarzania,
  • podsypka pod drobne elementy betonowe,
  • podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji z wyłączeniem rurociągów aluminiowych,
  • kruszywo do zimowego utrzymania dróg.