Żwirownia Bielcza-Krężel- atesty

Żwiry i piaski z naszego złoża spełniają wymagania norm:

  • PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”
  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Od początku istnienia Slag Recycling kładzie duży nacisk na badania pod kątem określenia przydatności kruszyw w drogownictwie, ich ekologicznych własności oraz możliwości zastosowania ich w innych działach gospodarki. Jakość produktów jest kontrolowana na bieżąco.

Więcej o naszym laboratorium »

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Poniżej przedstawiamy certyfikaty i atesty jakościowe:

  • Certyfikat ZKP nr 1454-CPD-108-2 wg PN-EN 12620+A1:2010, 13043:2004, 13242+A1:2010,
  • Wskaźnik przepływu kruszywa wg PN-EN 933-6 dla piasku płukanego 0-2 mm,
  • Skład chemiczny piasku płukanego 0-2 mm.
atesty_bielcza_1

Pliki do pobrania: