Śląskie Centrum Recyklingu- informacje

Śląskie Centrum Recyklingu zlokalizowane jest przy ulicy Marii Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich, gdzie produkowane są kruszywa drogowe z istniejącej pokopalnianej i pohutniczej hałdy byłej Huty Jedność.

Znajdujące się na hałdzie żużle hutnicze oraz łupek przepalony są bazą do produkcji optymalnej mieszanki mineralnej, która doziarniana jest kruszywami łamanymi i gruzem betonowym.

Sprzedawana przez nas mieszanka mienralna znajduje szerokie zastosowanie. W zależności od frakcji może być stosowana na podbudowę zasadniczą, warstwę mrozoochronną, podbudowę kostki brukowej, do prac niwelacyjnych i rekultywacyjnych.

Od sierpnia 2012 roku wstrzymujemy aż do odwołania przyjmowanie odpadów mineralnych.