Oddział Jaworzno – informacje

Oddział Jaworzno zlokalizowany jest przy ulicy Kolejarzy 81 w Jaworznie, na terenie byłej Huty Szkła Okiennego. W Oddziale produkowane są kruszywa drogowe na bazie żużli hutniczych, piasku żużlowego oraz gruzu budowlanego.
Sprzedawane przez nas kruszywa znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie. W zależności od frakcji mogą być stosowana na podbudowę zasadniczą, warstwę mrozoochronną podbudowy pomocniczej, jako podbudowę i podsypka pod kostkę brukową, do prac niwelacyjnych i rekultywacyjnych i budowy nasypów.
Oferujemy również usługę przyjęcia do odzysku odpadów mineralnych z grupy 01, 10, oraz 17. Podstawą działania naszej firmy w tym zakresie jest decyzja Prezydenta Miasta Jaworzno w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów (znak OŚ.ŚR-6233.20.2011).
Oprócz działalności produkcyjnej Spółka Slag Recycling oferuje w Oddziale Jaworzno wynajem biur, hal produkcyjnych i bocznicy kolejowej z utwardzonym terenem . Pełna oferta nieruchomości dostępna jest pod adresem: http://nieruchomosci-spd.pl