Śląskie Centrum Recyklingu- atesty

Mineralna mieszanka optymalna 0–63 mm spełnia wymagania norm:

  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDP nr D-04.04.00-03 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”

Od początku istnienia Slag Recycling kładzie duży nacisk na badania pod kątem określenia przydatności kruszyw w drogownictwie, ich właściwości ekologicznych oraz możliwości zastosowania ich w innych działach gospodarki. Jakość naszych produktów jest na bieżąco kontrolowana w naszym laboratorium.