Kopalnia Sjenitu Przedborowa- atesty

Grysy, kruszywa i kostka sjenitowa spełniają wymagania norm:

  • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w pracach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”,
  • PN-EN 1342:2003 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Poniżej przedstawiamy atesty jakościowe kruszyw, grysów i kostki sjenitowej:

  • Certyfikat ZKP nr 1454-CPD-109-2, wg norm PN-EN 12620+A1:2010, 13043:2004, 13242+A1:2010 dla kruszyw i grysów,
atesty_przedb_1