Przygórze- informacje

Hałda łupka czerwonego zlokalizowana jest w Przygórzu- województwo dolnośląskie. Hałda powstała w latach powojennych w wyniku działalności Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda.

W 2009 roku firma Slag Recycling rozpoczęła tu produkcję kruszywa będącego mieszanką mineralną kamienia naturalnego łamanego (gnejs, łupek, piaskowiec, gabro, itp.) w przeszłości wypłukanego z węgla, który później w procesach termicznych na hałdzie uległ przepaleniu.

lupek
Uzyskane w wyniku kruszenia i przesiewania mieszanki mineralne z łupka przepalonego Slag Recycling mają doskonałe parametry, które w wielu przypadkach przewyższają parametry kruszyw uzyskiwanych ze złóż naturalnych.

Niewątpliwie ich zaletą jest bardzo dobra wodoprzepuszczalność oraz zagęszczalność, która w rezultacie pozwala na uzyskanie podbudów o wysokiej nośności. Dzięki temu inwestycje budowlane są trwałe i bardzo dobrej jakości.

Niska gęstość nasypowa (w stanie luźnym ok. 1,4 Mg/m3) pozwala na duże oszczędności (nawet 15–20%) w zabudowie w stosunku do kruszyw naturalnych i łamanych.

Na podstawie posiadanych badań stwierdzono, iż łupek przepalony z Przygórza wykazuje charakter niewysadzinowy i może być stosowany w budownictwie komunikacyjnym do wykonania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych, niezależnie od obciążenia ruchem, w tym autostrad- łącznie z warstwami o podwyższonej nośności, warstwami wzmacniającymi, mrozoochronnymi, odsączającymi oraz do robót niwelacyjnych w budownictwie kubaturowym i wymiany gruntów słabonośnych.