Czajki koło Tarnowa – informacje

Oddział Tarnów znajduje się na teranie składowiska Czajki I i Czajki II w Bobrowniach Wielkich koło Tarnowa, gdzie zdeponowane zostały uboczne produkty spalania (UPS) z Elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Tarnowie.

C

W Polsce drogi z tego rodzaju materiałów powstają między innymi w rejonie Gdańska, Opola, Wrocławia, Konina, Poznania i Rybnika.

Branża drogowa coraz chętniej stosuje UPS, dostrzegając ich zalety nie tylko po stronie atrakcyjności cenowej, ochronie środowiska, ale również jako bardzo dobrego kruszywa drogowego szczególnie do budowy nasypów.