Pospółka z zakładu Bielcza-Krężel

Pospółka jest mieszanką żwiru i piasku; wyróżnić można typ sypki lub kawałkowy niesortowany. Surowiec ten cechuje się świetnymi właściwościami filtracyjnymi, mechanicznymi i wysoką nośnością. Jest wykorzystywany jako materiał pod fundamenty w budownictwie, do tworzenia warstw filtracyjnych nasypów dróg w drogownictwie (współczynnik filtracji k > 8m na dobę), a także do betonów zwykłych.

Firma Slag Recycling zajmuje się produkcją dwóch typów pospółki o frakcji ziarnowej 0-31,5 mm płukanej i naturalnej.

Produkowane przez nas pospółki sprawdzają się przy budowie nasypów według wymagań normy: PN-S-02205:1998: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wytwarzana przez nas pospółka płukana może zostać wykorzystana do tworzenia podłoża ulepszonego, czyli mrozoochronnego, spełniając wymagania wodoprzepuszczalności, różnoziarnistości, krzywej uziarnienia, a także czystości organicznej.

Jest także idealnym kruszywem do produkcji betonów.

Certyfikaty i atesty jakościowe:

  • Certyfikat ZKP 1454 – CPD -108 – 1
  • WBT Pospółki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 13242+A1:2010
  • Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 13242+A1:2010
  • Wskaźnik wodoprzepuszczalności
  •  Oznaczenie siarki całkowitej