Produkty Slag Recycling – zastosowania

 • Do nawierzchni bitumicznych oraz podbudów zasadniczych i pomocniczych dróg kategorii KR1-6
 • Budowy nasypów,
 • Budowy wałów przeciwpowodziowych i umocnień wodnych,
 • Stabilizacji i wypełniania ubytków gruntu,
 • Podbudowy i podsypki przy układaniu kostki brukowej, płytek chodnikowych, krawężników, itp.,
 • Materiał do zimowego utrzymywania dróg
 • Składnik namiaru surowcowego do produkcji klinkieru portlandzkiego lub cementu,
 • Dodatek hydrauliczny do cementu,
 • Składnik spoiwa do betonu komórkowego,
 • Materiał wypełniający i podsypka rur wodnych, gazowych i ściekowych,
 • Materiał filtracyjny w mechanicznych oczyszczalniach ścieków,
 • Topnik w procesach hutniczych,