Laboratorium Slag Recycling

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów oraz ich bieżącą kontrolę w 2000 roku otworzyliśmy własne laboratorium, wyposażone w nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykonywanie badać zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN.

W laboratorium Slag Recycling prowadzone są podstawowe badania jakościowe produktów i surowców pochodzących z naszych lokalizacji.

lab_1 lab_2

Do wykonywanych badań należą między innymi:

 • Skład ziarnowy metodą przesiewania,
 • Zawartość pyłów,
 • Wskaźnik kształtu i płaskości,
 • Gęstość objętościowa,
 • Wilgotność,
 • Nasiąkliwość,
 • Mrozoodporność oraz mrozoodporność w soli,
 • Rozpady: wapniowy, krzemianowy i żelazawy żużli hutniczych
 • Odporność kruszyw na rozdrabnianie (ścieralność w bębnie Los Angeles),
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym i utrzęsionym,
 • Zawartość zanieczyszczeń obcych i metalicznych,
 • Przygotowanie próbek do badań chemicznych.

Na życzenie naszych klientów, do zakupionej partii produktów wydajemy oznakowanie CE.