pomianow_18017 grudnia 2010r. firma Slag Recycling zakupiła Kopalnię Gnejsu Pomianów położoną na terenie woj. dolnośląskiego.
W przyszłości planujemy w Pomianowie produkować 2 mln ton kruszyw, w tym frakcje na podbudowy drogowe, grysy do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów, tłuczeń na podsypki kolejowe, kamień hydrotechniczny oraz kamienie do ogrodów skalnych. Tym samym portfolio produktów oferowanych przez naszą firmę, zawierające m.in. kruszywa, grysy, piaski i żwiry, poszerzy się o nowy rodzaj, bardzo dobrej jakości, kamienia.