6 października 2005r. w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów Infrastruktura 2005 został rozstrzygnięty konkurs Ministra Infrastruktury w trzech kategoriach: Drogi, Ruch, Materiały do budowy i utrzymania dróg. W konkursie wzięła udział firma Slag Recycling zdobywając wyróżnienie za kruszywa do podbudów drogowych. Organizatorzy Konkursu podkreślili również ekologiczny charakter działalności firmy Slag Recycling.