wyroznienie

W dniu 21 czerwca 2005 r.w Sali Lustrzanej Teatru Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Małopolskiej Nagrody Jakości -konkursu organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się również firma Slag Recycling, która otrzymała wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne. Medale wręczał osobiście Marszałek Województwa Małopolskieg – Janusz Sepioł.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które posiadają wdrożony system zintegrowanego zarządzania jakością, w tym serii norm ISO 9000, ISO 14000 oraz zasady TQM. Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnictwo w Konkursie stanowi potwierdzenie wysokiej renomy przedsiębiorstwa i traktowane jest jako promocja projakościowych działań w zakresie kompleksowego systemu zarządzania. Nagrodę w imieniu firmy Slag Recycling odebrał Pan Władysław Mostowik  – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów ISO.