CE-logoMiło nam poinformować Państwa, iż pozytywnie zakończyliśmy ostatni etap wdrażania i certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Na życzenie naszych klientów możemy wydawać deklaracje zgodności w systemie 2+ ze znakiem CE zgodnie z wymaganiami PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz wymaganiami PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.